Tư vấn và xây dựng thương hiệu “Chè Phú Thọ”

C&T Media tự hào là đơn vị tư vấn và đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu chè Phú Thọ

Ðược coi là “cái nôi” của ngành chè Việt Nam, những năm qua, tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp phát triển cây chè theo hướng bền vững, chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thương hiệu chè Phú Thọ từng bước được xây dựng, góp phần đưa chè trở thành cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp…

Xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” cho các sản phẩm chè của địa phương sẽ góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh trên thị trường; tăng giá trị và uy tín của sản phẩm cũng như thu nhập, đời sống của nhân dân…

Với lợi thế có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu trong tỉnh và ngoài tỉnh, C&T Media đã thực hiện xây dựng và bảo hộ cho thương hiệu “Chè Phú Thọ”.