Tag Archives: thương hiệu

Thương hiệu là gì? Tại sao phải xây dựng thương hiệu?

Để trả lời cho câu hỏi Thương hiệu là gì?, thì Thương hiệu là một thuật ngữ được dùng để xác định sản phẩm của mình hoặc chính mình trên thị trường. Nói cách khác, thương hiệu là một hình ảnh độc đáo và rõ nét trong nhận thức của khách hàng. Là dấu hiệu […]