Thiết kế website giới thiệu sản phẩm nước giặt tẩy Eco

Đây là một website giới thiệu về sản phẩm nước giặt tẩy Eco của công ty TPP.