Tag Archives: sở hữu trí tuệ

Tại sao phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền xuất phát từ các sáng tạo trí tuệ của con người. Để có được các thành quả sáng tạo trí tuệ như vậy, con người cần phải đầu tư chất xám, trí tuệ, công sức, tiền bạc…