Tag Archives: lắp đặt nhà thông minh tại phú thọ

Lắp đặt hệ thống nhà thông minh tại Phú Thọ

Nhà Thông Minh (Smart home) là kiểu nhà được lắp đặt các thiết bị điện, điện tử có thể được điều khiển hoặc tự động hoá hoặc bán tự động, thay thế con người trong thực hiện một hoặc một số thao tác quản lý, điều khiển.