Tag Archives: đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu và một số điều cần lưu ý

Giay Chung Nhan Dang Ky Nhan Hieu Hang Hoa 1

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, nhãn hiệu là tài sản vô hình. Thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ độc quyền về sở hữu trí tuệ là một yêu cầu rất cần thiết. Để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng […]