Tag Archives: bảo hộ tác giả

Bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do chính mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm nhiếp ảnh, […]